ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  •   2021-09-01 10:06:21    29     12

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ


  • 35560 bytes