ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1
  •   2021-08-26 10:20:07    32     12

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ


  • 36759 bytes