ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
  •   2021-08-18 21:18:19    75     43

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการทดสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


  • 113669 bytes