ข่าวกิจกรรม


Sample project image

“กรมการข้าว” ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

“กรมการข้าว” ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วันที่ 2021-04-23 11:20:07

อ่านต่อ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


-
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน


-
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง