แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 191
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 173
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือก เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 159
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 194
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 194
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 148
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 174
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 121
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 141
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 136