ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพง

ประกาศกรมการข้าว ที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพง ค.ส.ล.ด้านหน้า  อ่านเพิ่มเติม