สถานที่ตั้งและติดต่อ

เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 
ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
93000

 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: โทรศัพท์ ( TEL ) : 0-7484-0111
แฟกซ์: โทรสาร ( FAX ) : 0-7484-0111

 

ptl map