การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

bb182

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ

อ่านเพิ่มเติม: การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

bb181

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

อบรมองค์ความรู้ฯ 4 หลักสูตร (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

bb179

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: อบรมองค์ความรู้ฯ 4 หลักสูตร (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

อบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปฯ

bb180

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: อบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปฯ

ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

bb178

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ