ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

bb221

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

สัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว

bb219

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว

เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ปี2562

bb220

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ปี2562

เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

bb218

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร