ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

bb159

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 

อ่านเพิ่มเติม: ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

งานเทศกาลข้าวไทย

bb158

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านเพิ่มเติม: งานเทศกาลข้าวไทย

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

bb156

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมาดูงาน

bb157

อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมาดูงาน

ตรวจติดตามงานโครงการวิจัยปี2562

bb155

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจติดตามงานโครงการวิจัยปี2562