ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

bb176

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"

       

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb174

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2562

bb172

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2562" ภายใต้โครงการะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2562

มหาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

bb173

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: มหาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

bb160

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1