วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

bb227

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย

bb226

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก MADA RICE TRAINING CENTER รัฐเกอดะห์ ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย

ม.ราชภัฎสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

bb224

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: ม.ราชภัฎสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

ประชุมพร้อมชี้แจงโครงการ

bb225

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปลผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมพร้อมชี้แจงโครงการ

เกษียณอายุราชการ62

bb223

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ นายนิยม รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

อ่านเพิ่มเติม: เกษียณอายุราชการ62