สัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

bb238

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงสัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

อ่านเพิ่มเติม: สัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 63

bb237

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 63

เยาวชนจากตำบลเกตรีมาดูงาน

bb235

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลิละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: เยาวชนจากตำบลเกตรีมาดูงาน

ติดตามการดำเนินงานวิจัย

bb236

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามการดำเนินงานวิจัย

วิทยากรบรรยาย

bb234

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม: วิทยากรบรรยาย