ส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

bb142

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

bb141

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและส่งมอบเครื่องกรองนำ้มันแบบแรงดัน พร้อมกระดาษกรอง

อ่านเพิ่มเติม: อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

bb139

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ได้มาศึกษาดูงานแปลงนาทดลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

ประชุมการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

bb140

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

bb138

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง