ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

bb178

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/62

bb177

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/62

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb174

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

bb176

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"

       

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

มหาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

bb173

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: มหาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์