งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต.โคกทราย

bb202

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต.โคกทราย

วันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

bb201

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานวันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: วันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

bb198

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb199

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

bb197

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด