พิธีลงนามถวายพระพรและทำบุญศูนย์

bb208

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และวันครบรอบ 68 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามถวายพระพรและทำบุญศูนย์

ประชุมศูนย์เรียนรู้ศพก.ที่หมู่13 ต.ปันแต

bb207

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมศูนย์เรียนรู้ศพก.ที่หมู่13 ต.ปันแต

จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรูเครือข่ายตำบลดอนทราย

bb205

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรูเครือข่ายตำบลดอนทราย

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ิอเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ตำบลท่ามะเดื่อ

bb206

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม: วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ิอเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ตำบลท่ามะเดื่อ

งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

bb204

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม: งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ