กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

bb152

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมจัดจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและเครื่องตีเยื่อกระดาษ

bb151

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและครีมขนาดเล็ก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล และเครื่องตีเยื่อกระดาษ พร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อและตะแกรง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและเครื่องตีเยื่อกระดาษ

นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน

bb149

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯลฯ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน

ประชุมวิชาการงานอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40

bb150

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการงานอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40

ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

bb148

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562