นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมาดูงาน

bb157

อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมาดูงาน

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

bb156

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

คณะนักวิชาการ IADA ประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน

bb154 

คณะนักวิชาการจาก Integrated Agricultural Development Area (IADA) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักวิชาการ IADA ประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน

ตรวจติดตามงานโครงการวิจัยปี2562

bb155

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจติดตามงานโครงการวิจัยปี2562

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

bb153

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561