ส่งมอบการบริหารจัดการน้ำฝายบ้านพร้าว

bb213

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกรในงาน การส่งมอบการบริหารจัดการน้ำและทดสอบการส่งน้ำงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบการบริหารจัดการน้ำฝายบ้านพร้าว

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/62

bb212

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/62

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

bb210

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดี ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกล

bb211

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกล

ประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศพก.เครือข่ายม.6 ต.ท่ามะเดื่อ

bb209

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศพก.เครือข่ายม.6 ต.ท่ามะเดื่อ