จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

bb198

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

bb197

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้)

bb195

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เปฌนรูปขนมต่างๆ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้)

ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่าย

bb196 1

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง) ได้ประชุมติดดามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่าย

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

bb194

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562