เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

bb218

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15

bb217

ศูนย์วิจัยข้าวร่วมจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15

งานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 13

bb215

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในงาน
"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม: งานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 13

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

bb216

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ลงนามถวายพระพรวันแม่ ปี 62

bb214

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม: ลงนามถวายพระพรวันแม่ ปี 62