จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าว

bb9

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าวและระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุุ่ม กลุ่มใหม่ ปี 2559/60 

อ่านเพิ่มเติม: จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าว

จัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

bb8

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

bb1

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

นิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12

bb7

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12

ถวายพระพรวันแม่59

bb2

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม: ถวายพระพรวันแม่59