ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว

bb12

 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว

ออกปากแทงสักคึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

bb11

กิจกรรม "ออกปากแทงสัก คึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมเป็นพืชแซมยางพรา"

อ่านเพิ่มเติม: ออกปากแทงสักคึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าว

bb9

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าวและระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุุ่ม กลุ่มใหม่ ปี 2559/60 

อ่านเพิ่มเติม: จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

bb10

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้ ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

bb8

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12