จัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ

bb20

ร่วมจัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (Young Smart Farmer)

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ

โรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงาน

bb19

นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบวิธีการโยนกล้าและการหว่านน้ำตม

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงาน

งานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60

bb17

จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกภาคใต้ ในงานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม: งานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

bb18 

ข้าราชการและพนักงาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

อ่านเพิ่มเติม: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ศึกษาดูงาน

bb16

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2559 จำนวน 28 คน เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง      การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ศึกษาดูงาน