คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

bb24

คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb23

นักเรียนโรงเรียนพัทลุง จำนวน 19 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

bb21

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม: วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

bb22

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

จัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ

bb20

ร่วมจัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (Young Smart Farmer)

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ