งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

bb204

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม: งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายตำบลชัยบุรี

bb203

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายตำบลชัยบุรี

วันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

bb201

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานวันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: วันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต.โคกทราย

bb202

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต.โคกทราย

ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb199

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว