เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ศึกษาดูงาน

bb39

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ศึกษาดูงาน

ร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

bb36

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม

bb37

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม

bb35

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม