กิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทุลง

bb73

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สมใจทั่วไป ในกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทุลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

bb72

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

bb70

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

งานเกษตรแฟร์ม. ทักษิณ ครั้งที่ 13 ปี 2560

bb71

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม: งานเกษตรแฟร์ม. ทักษิณ ครั้งที่ 13 ปี 2560

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560

bb69

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

อ่านเพิ่มเติม: ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560