มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

bb48

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 ตัน แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม: มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนฯ

bb47

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 6 และ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนฯ

ติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

bb45

นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์นาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

bb46

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ในกิจกรรม ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มองค์กร หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวอินทรีย์

bb44

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม: อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวอินทรีย์