งานเทศกาลข้าวใหม่และงานวันพ่อแห่งชาติ

bb84

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้ทุกคนได้เก็นคุณค่า

อ่านเพิ่มเติม: งานเทศกาลข้าวใหม่และงานวันพ่อแห่งชาติ

คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

bb83

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม: คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง

bb81

ศูนย์วิจัยขัาวพัทลุงได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่

bb82

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง60

bb80

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สอดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม: วันพระบิดาแห่งฝนหลวง60