นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb89

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ

bb88

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561"

อ่านเพิ่มเติม: นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

bb86

ศูนย์วิจัยข้าวได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

bb87

คณะรองผบ.ทสส ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

bb85

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)