เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ศึกษาดูงาน

bb16

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2559 จำนวน 28 คน เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง      การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ศึกษาดูงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb15

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว

bb12

 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว

นักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง

bb13

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงและศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง

ออกปากแทงสักคึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

bb11

กิจกรรม "ออกปากแทงสัก คึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมเป็นพืชแซมยางพรา"

อ่านเพิ่มเติม: ออกปากแทงสักคึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม