การป้องกันกำจัดข้าววัชพืช

bb99

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: การป้องกันกำจัดข้าววัชพืช

นำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวรารามศึกษาดูงาน

bb98

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวรารามศึกษาดูงาน

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

bb96

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดให้บริการคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทรายศึกษาดูงาน

bb97

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทราย จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทรายศึกษาดูงาน

นำนักเรียนโรงเรียนควนกุฏศึกษาดูงาน

bb95

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกุฏ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นำนักเรียนโรงเรียนควนกุฏศึกษาดูงาน