เกษตรทฤษฎีใหม่อบรมหลักสูตรกลาง

bb104

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรทฤษฎีใหม่อบรมหลักสูตรกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb103

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

ประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1

bb101

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี 2563 และหารือการจัดประชุมวิชาการข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มาศึกษาดูงาน

bb102

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 47 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มาศึกษาดูงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติ

bb100

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเคารพธงชาติ