ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลดอนทราย

bb59

ศูนยวิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลดอนทราย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

bb58

คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

bb56

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาล

อ่านเพิ่มเติม: บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ต้อนรับผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

bb57

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว

bb55

ดร.ชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประธานคณะทำงานติดามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว และคณะได้ประชุมรับทราบข้อมูลกระบวนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว