กำจัดข้าววัชพืช

bb114

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้่าวพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของข้าววัชพืช

อ่านเพิ่มเติม: กำจัดข้าววัชพืช

อบรมหลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

bb113

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรบองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

อ่านเพิ่มเติม: อบรมหลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

bb111

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

อ่านเพิ่มเติม: อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

bb112

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

bb110

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"