ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านข้าวตำบลปันแต

bb62

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านข้าวตำบลปันแต

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านตำบลชัยบุรี

bb61

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านตำบลชัยบุรี

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลดอนทราย

bb59

ศูนยวิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลดอนทราย

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2560

bb60

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านเพิ่มเติม: วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2560

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

bb58

คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์