วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

bb67

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้จัดกิจกรรม "วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

คณะนักการทูตบรรจุใหม่

bb66

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักการทูตบรรจุใหม่

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลท่ามะเดื่อ

bb64

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลท่ามะเดื่อ

สัมมนาวิชาการข้าว 2560

bb65

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาวิชาการข้าว 2560

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560

bb63

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560