ภาควิชาเกษตรศาตร์และสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน

bb189

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงาน เรื่อง พันธุ์ข้าว วิธีดูแลรักษา และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

อ่านเพิ่มเติม: ภาควิชาเกษตรศาตร์และสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน

ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36

bb188

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36

ศวข.พัทลุงได้ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว

bb186

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ในการต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ศวข.พัทลุงได้ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

bb187

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่3/2562

bb185

ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และคณะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ในภาคใต้ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่3/2562