คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 63

bb237

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 63

ติดตามการดำเนินงานวิจัย

bb236

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามการดำเนินงานวิจัย

วิทยากรบรรยาย

bb234

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม: วิทยากรบรรยาย

เยาวชนจากตำบลเกตรีมาดูงาน

bb235

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลิละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: เยาวชนจากตำบลเกตรีมาดูงาน

ครูมัธยมปลายด้านเกษตรจังหวัดอาเจะห์ดูงาน

bb233

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกข้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรครูมัธยมปลายด้านเกษตร จากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม: ครูมัธยมปลายด้านเกษตรจังหวัดอาเจะห์ดูงาน