วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

bb54

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ. 2560

 aa53

          วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี