ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม

bb37

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 aa36

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภิรมย์  นิลทยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี