ร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

bb36

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

 aa35

          วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง
รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย " โดยได้นำอาหารและ
เครื่องดื่มบริการประชาชน ณ บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดพัทลุง