ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรม

bb35

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 aa34

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภิรมย์  นิลทยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี