รมต.เกษตรและสหกรณ์มอบถุงยังชีพ

bb33

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ) มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

 aa32

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ)
มอบถุงยังชีพข้าวสารและหญ้าแห้ง และให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ในพื้นที่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช