ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

bb28

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 aa27

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี