ร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี"

bb27

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

 aa26

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน
"รวมพลังแห่งความดี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ได้ร่วมพิธี
กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง เป็นประธานในพิธี