ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

bb25

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

 aa24

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี