คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

bb24

คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

aa23 

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ
เมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และคุณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน 4 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะข้าราชการได้ให้การต้อนรับ