โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb23

นักเรียนโรงเรียนพัทลุง จำนวน 19 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

aa22 

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนโรงเรียนพัทลุง จำนวน 19 คน
ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง นางสาวรุจิรา  ปรีชา นายเอกราช  แก้วนางโอ และนายประสิทธิ์  
ศรีทองแก้ว ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย