วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

bb21

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559

 aa20

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและ
พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี