จัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ

bb20

ร่วมจัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (Young Smart Farmer)

 aa19

          ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2559 นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ
ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน (Young Smart Farmer)
แก่นักศึกษาวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีจาก 9 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 107 คน 
ณ กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดสงขลา