สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

bb18 

ข้าราชการและพนักงาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

 aa17

          วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง