งานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60

bb17

จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกภาคใต้ ในงานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

aa16 

              เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกภาคใต้ ในงานโครงการเปิดฤดูการ
ทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน
ชาวนาบ้านในท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี นางพาตีเมาะ  สะดีมายู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกันปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงด้วย
วิธีโยนกล้า