จัดนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

bb8

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

aa7

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม
เปิดโลกการศึกษาประจำปี 2559 ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ได้มีการแสดงเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ บริการด้านวิชาการข้าวและแจกจ่ายเอกสาร
แก่บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม