นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb299

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

aa300 

          วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง