ทำบุญปีใหม่ 64

bb291

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2564

 aa292

          วันที่ 7 มกราคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้าง
และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล
ต้อนรับปีใหม่ 2564 แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงทุกท่าน ณ ตึกอำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง