ถวายพระพรวันแม่59

bb2

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2559

aa2

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง