ร่วมประชุมทิศทางการเพิ่มศักยภาพ

bb283

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุม "ทิศทางการเพิ่มศักยภาพของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ"

 aa284

          วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม "ทิศทางการเพิ่มศักยภาพของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรที่สูงเชียงราย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง
รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม